HD minimap

Wersja1.0.1 g2.06
Pobrań5227
Rozmiar55kb
Ostatnia aktualizacja03/05/2018

Modyfikacja rozszerzająca minimapę o wiele dodatkowych(i bardzo przydatnych) opcji.

Funkcje:

 • Wskazywanie kierunku działa
 • Pokazywanie okręgu widoczności danego pojazdu
 • Linia wskazująca kierunek odwrócenia kadłuba pojazdu
 • Legenda na mapce
 • Oznaczenie zasięgu rysowania
 • Oznaczenie zasięgu widoku artylerii
 • Mapki w HD(zrzuty z lotu ptaka)
 • Większa wersja minimapy po naciśnięciu CTRL(lub innego, przypisanego klawisza)
 • Pokazywanie ostatniej znanej pozycji wroga(funkcja identyczna do tej z mapki od XVM)
 • Pokazywanie nazw czołgów(lub graczy) na minimapie
 • Nowy typ ikon dla pojazdów
Folder res_mods z paczki należy skopiować do głównego katalogu gry.

* Aby używać standardowych map, zamiast map HD kopiujemy wszystkie pliki z paczki oprócz folderu spaces.
* Korzystanie z map wysokiej jakości może powodować nieznaczny spadek FPSów podczas gry.
* Aby używać standardowych ikon czołgów należy otworzyć plik hdminimap.xml z folderu /res_mods/ i zmienić wartość showMinimapSuperHeavy na false