NPC Project – Freeside

Wersja2.01
Pobrań1755
Rozmiar7.05mb
Ostatnia aktualizacja27/05/2017

Modyfikacja wprowadzająca poprawki do ponad 200 NPC pojawiających się w lokacji Freeside, poprawia ich statystyki, dzieli na odpowiednie klasy itp.

Niektóre ze zmian:

  • Poprawki kosmetyczne do ponad 200 NPC
  • Wielu NPC otrzymało odpowiednie uzbrojenie(niektórzy pancerze), aby odpowiednio reprezentowali swoją klasę
  • Niezależne poprawki do błędów na Freeside
  • Dodano nowe markery do Map(dla istotnych punktów)
  • Dodano nowe klasy NPC i przypisano im odpowiednie wartości
  • Poprawiono spawny członków gangów
  • Poprawki do zadań na freeside
  • wiele więcej...

* NPC Project FreeSide działa poprawnie z większością popularnych modyfikacji, jedynie do trzech modyfikacji należy pobrać łatki - rePopulated Wasteland, Interior Lighting Overhaul i xMrAx's Populated Casinos


Łatki do innych modyfikacji

Interior Lighting Overhaul
(dla wersji 6.4.4)

Populated Casinos
(dla wersji 0.96)

rePopulated Wasteland
(dla wersji v2A